Naslov:

Uredba o izvajanju uredbe (ES) o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2014

Šifra dokumenta:

00712-36/2011/9

EVA:

2011-1611-0110

Vsebina:

PIS2011-1611-0110.docPIS2011-1611-0110.doc