Naslov:

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov - Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/10/2010

Klasifikacijska številka:

00711-7/2010/32

Seja:

95. Redna sejaII.-1Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta RS, da Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov

EVA:

2005-2611-0033
 DZSklepVladeODUJZ_2010_11_09_12_