Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/29/2014

Šifra dokumenta:

00714-5/2010/12

EVA:

2010-3111-0005

Vsebina:

PIS2010-3111-0005.docPIS2010-3111-0005.doc