Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za državljane Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji - Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za državljane Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

07/24/2009

Datum objave na spletu:

07/24/2009

Šifra dokumenta:

00711-10/2009/4

EVA:

2009-2611-0016
 ZPKEU.doc