Naslov:

Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene namene - Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene namene
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:

05/29/2009

Datum objave na spletu:

06/02/2009

Šifra dokumenta:

00724-32/2009/1

EVA:

2009-1811-0050
 Dodatni protokol o genetskem tes