Naslov:

Zakon o medijih - Sklep vlade
Nosilec:

MK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/02/2011

Klasifikacijska številka:

00716-5/2011/7

Seja:

137. Redna sejaII.-23Predlog zakona o medijih – prva obravnava

EVA:

2009-3511-0022
 DZSklepVlade.doc