Naslov:

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku - Predlog mnenja Vlade Republike Slovenije o predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku - skrajšani postopek
Predlagatelj:

Tanko Jože

Datum dokumenta:

05/06/2009

Datum objave na spletu:

05/07/2009

Šifra dokumenta:

00702-12/2009/3

EVA:

2008-1211-0326
Predlog zakona


 poslanski ZKP-J - gradivo za vla
 Jože Tanko EPA 326.doc