Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 - Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 - nujni postopek
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

06/17/2009

Datum objave na spletu:

06/17/2009

Šifra dokumenta:

00712-34/2009/3

EVA:

2009-1611-0127 

 ZIPRS rebalans maj09.doc