Naslov:

Zakon o ratifikaciji spremembe Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Predlog zakona o ratifikaciji spremembe Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:

10/28/2009

Datum objave na spletu:

11/13/2009

Šifra dokumenta:

00724-58/2009/1

EVA:

2009-1811-0054
 Aarhurska konv.doc