Naslov:

Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00725-14/2010/12

EVA:

2008-2711-0146

Vsebina:

PIS2008-2711-0146.DOCPIS2008-2711-0146.DOC PIS2008-2711-0146p1.DOCPIS2008-2711-0146p1.DOC