Naslov:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

07/27/2010

Datum objave na spletu:

07/27/2010

Šifra dokumenta:

00714-20/2010/7

EVA:

2010-3111-0033


Pripombe MO, MOP:


 ZSPDSLS2772010.doc
 ZSPDSLS2772010.doc.pdf
 ePodpisIzvoz.xml
 MORSMOP.tif