Naslov:

Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00719-28/2011/9

EVA:

2011-2511-0075

Vsebina:

PIS2011-2511-0075.DOCPIS2011-2511-0075.DOCPIS2011-2511-0075p1.DOCPIS2011-2511-0075p1.DOC