Naslov:

Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2009 - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/29/2014

Šifra dokumenta:

00715-13/2009/9

EVA:

2009-2311-0109

Vsebina:

PIS2009-2311-0109.docPIS2009-2311-0109.doc