Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih - Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih - prva obravnava
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:

07/07/2009

Datum objave na spletu:

07/07/2009

Šifra dokumenta:

00717-10/2009/5

EVA:

2009-1711-0008
 ZJZ - popravek.doc