Naslov:

Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011 - Novo gradivo št. 1 - Predlog odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

09/25/2009

Datum objave na spletu:

09/28/2009

Šifra dokumenta:

47800-18/2009/3

EVA:

2009-3111-0078
 ODLOK-2011-NG1.DOC