Naslov:

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2014

Šifra dokumenta:

00725-7/2010/8

EVA:

2010-2711-0016

Vsebina:

PIS2010-2711-0016.DOCPIS2010-2711-0016.DOC