Naslov:

Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-68/2011/10

EVA:

2011-2511-0131

Vsebina:

PIS2011-2511-0131.docPIS2011-2511-0131.doc

Priloga:
PIS2011-2511-0131p1.docPIS2011-2511-0131p1.doc