Naslov:

Zakon o socialnem podjetništvu - Sklep vlade
Nosilec:

Meglič dr. Andreja Črnak

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/13/2011

Klasifikacijska številka:

00702-24/2010/7

Seja:

II.-4APredlog mnenja in amandmajev k predlogu zakona o socialnem podjetništvu - druga obravnava

EVA:

2008-1211-1199
 DZSklepVlade_2011_01_13_9_42_16.