Naslov:

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti - Sklep vlade
Nosilec:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/17/2010

Klasifikacijska številka:

00713-35/2010/6

Seja:

112. Redna sejaII.-3Predlog zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti – prva obravnava

EVA:

2010-2111-0001
 DZSklepVlade_2010_12_16_11_43_21