Naslov:

Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat ali njihove dostopnosti na trgu - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/29/2014

Šifra dokumenta:

00713-7/2011/9

EVA:

2011-2111-0004

Vsebina:

PIS2011-2111-0004.docPIS2011-2111-0004.doc