Naslov:

Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009 - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/28/2014

Šifra dokumenta:

00715-29/2008/10

EVA:

2008-2311-0061

Vsebina:

PIS2008-2311-0061.docPIS2008-2311-0061.doc