Naslov:

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/13/2011

Klasifikacijska številka:

00712-24/2011/4

Seja:

134. Redna sejaII.-21Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje – prva obravnava

EVA:

2010-1611-0125
 DZSklepVlade.doc