Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-41/2010/14

EVA:

2010-2511-0046

Vsebina:

PIS2010-2511-0046.docPIS2010-2511-0046.doc