Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00718-2/2010/8

EVA:

2010-1911-0011

Vsebina:

PIS2010-1911-0011.DOCPIS2010-1911-0011.DOC

PIS2010-1911-0011p1.DOCPIS2010-1911-0011p1.DOC