Naslov:

Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save in Završnice iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste, HE Završnica in HE Mavčiče - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-53/2010/14

EVA:

2010-2511-0120

Vsebina:

PIS2010-2511-0120.doc