Naslov:

Zakon o ratifikaciji Protokola št. 3 k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti glede združevanja in sodelovanja evropskih regij - Sklep vlade
Nosilec:

MZZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/17/2010

Klasifikacijska številka:

00724-77/2010/3

Seja:

112. Redna sejaIV.-35Predlog zakona o ratifikaciji Protokola št. 3 k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti glede združevanja in sodelovanja evropskih regij

EVA:

2010-1811-0026
 DZSklepVlade_2010_12_16_13_31_24