Naslov:

Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/29/2014

Šifra dokumenta:

00714-26/2010/10

EVA:

2010-3111-0049

Vsebina:

PIS2010-3111-0049.docPIS2010-3111-0049.doc