Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (ES) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/28/2014

Šifra dokumenta:

00715-26/2010/10

EVA:

2010-2311-0178

Vsebina:

PIS2010-2311-0178.docPIS2010-2311-0178.docPIS2010-2311-0178p1.docPIS2010-2311-0178p1.doc