Naslov:

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti - Predlog zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti - prva obravnava
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

01/26/2011

Datum objave na spletu:

01/31/2011

Šifra dokumenta:

00712-7/2011/1

EVA:

2010-1611-0146
 ZPFOLERD1_26jan11.doc
 ZPFOLERD1_26jan11.doc.pdf
 ePodpisIzvoz.xml