Naslov:

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00719-14/2010/7

EVA:

2010-2511-0005

Vsebina:

PIS2010-2511-0005.DOCPIS2010-2511-0005.DOC