Naslov:

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov - Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:

02/16/2010

Datum objave na spletu:

02/24/2010

Šifra dokumenta:

00724-11/2010/1

EVA:

2010-1811-0024
 Predlog
 Estonija.doc