Naslov:

Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011 - 2013 - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/29/2014

Šifra dokumenta:

00715-1/2011/10

EVA:

2010-2311-0080

Vsebina:

PIS2010-2311-0080.docPIS2010-2311-0080.docPIS2010-2311-0080p1.docPIS2010-2311-0080p1.doc