Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih - Sklep vlade
Nosilec:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/16/2011

Klasifikacijska številka:

00713-19/2011/6

Seja:

150. Redna sejaII.-20Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih – skrajšani postopek

EVA:

2010-2111-0014
 DZSklepVlade.doc