Naslov:

Zakon o poštnih storitvah - Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 1 - Predlog zakona o poštnih storitvah - redni postopek
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:

03/31/2009

Datum objave na spletu:

04/02/2009

Šifra dokumenta:

00713-12/2009/5

EVA:

2009-2111-0019
Mnenja MNZ, MZ in MP


 31.3. 09 ZPsto obvestilo o uskad
 30.3.2009 izjave o usklajnosti.d