Naslov:

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Strunjan - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00719-34/2010/9

EVA:

2010-2511-0090

Vsebina:

PIS2010-2511-0090.docPIS2010-2511-0090.doc