Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije – skrajšani postopek
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

10/26/2009

Datum objave na spletu:

10/27/2009

Šifra dokumenta:

00715-27/2009/2

EVA:

2003-2311-0016
 Predlog novele ZSKZ 2.doc