Naslov:

Zakon o dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu - Sklep vlade
Nosilec:

Žnidaršič mag. Franc

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/23/2011

Klasifikacijska številka:

00702-28/2011/6

Seja:

141. Redna seja8Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu – skrajšani postopek

EVA:

2008-1211-1835
 DZSklepVlade.doc