Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00719-3/2010/11

EVA:

2010-2511-0050

Vsebina:

PIS2010-2511-0050.docPIS2010-2511-0050.docPIS2010-2511-0050p1.DOCPIS2010-2511-0050p1.DOCPIS2010-2511-0050p2.DOCPIS2010-2511-0050p2.DOCPIS2010-2511-0050p3.DOCPIS2010-2511-0050p3.DOC