Naslov:

Zakon o štipendiranju - Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/11/2011

Klasifikacijska številka:

00711-2/2011/12

Seja:

124. Redna sejaII.-11APredlog zakona o štipendiranju – prva obravnava

EVA:

2010-2611-0004
 DZSklepVlade.doc