Naslov:

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MZP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00721-25/2010/8

EVA:

2010-2411-0002

Vsebina:

PIS2010-2411-0002.DOCPIS2010-2411-0002.DOC