Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa - Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa - skrajšani postopek
Predlagatelj:

MZP

Datum dokumenta:

05/18/2009

Datum objave na spletu:

05/19/2009

Šifra dokumenta:

00721-11/2009/5

EVA:

2009-2411-0038
 Obv. uskl. grad. št.1_ZVCP-1.doc