Naslov:

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Paki v Mestni občini Velenje - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-43/2010/9

EVA:

2010-2511-0099

Vsebina:

PIS2010-2511-0099.docPIS2010-2511-0099.doc PIS2010-2511-0099p1.DOCPIS2010-2511-0099p1.DOC