Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Državnem svetu - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Državnem svetu - skrajšani postopek
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

04/06/2009

Datum objave na spletu:

04/07/2009

Šifra dokumenta:

00714-13/2009/3

EVA:

2009-3111-0059
 PREDLOG6-4.doc