Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred utopitvami - Sklep vlade
Nosilec:

MO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/19/2010

Klasifikacijska številka:

00718-7/2010/4

Seja:

108. Redna sejaII.-12Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred utopitvami – skrajšani postopek

EVA:

2010-1911-0021
 DZSklepVlade_2010_11_18_11_1_47.