Naslov:

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike - Predlog zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike - prva obravnava
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

05/14/2010

Datum objave na spletu:

05/17/2010

Šifra dokumenta:

00712-23/2010/2

EVA:

2010-1611-0004

 ZPSPU-14 5 10-usklajen s SVZ (2)
 008hxr97.tif