Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011 - 2013 - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/30/2014

Šifra dokumenta:

00715-30/2011/10

EVA:

2011-2311-0105

Vsebina:

PIS2011-2311-0105.docPIS2011-2311-0105.doc