Naslov:

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2014

Šifra dokumenta:

00712-55/2011/9

EVA:

2011-1611-0119

Vsebina:

PIS2011-1611-0119.docPIS2011-1611-0119.doc PIS2011-1611-0119p1.docPIS2011-1611-0119p1.doc