Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00716-7/2010/9

EVA:

2010-3511-0024

Vsebina:

PIS2010-3511-0024.DOCPIS2010-3511-0024.DOC