Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilstvu - Sklep vlade
Nosilec:

MZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/14/2011

Klasifikacijska številka:

00725-5/2011/20

Seja:

154. Redna sejaII.-8Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije za ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilstvu

EVA:

2009-2711-0016


DZSklepVlade.doc