Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu - Mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

12/05/2008

Datum objave na spletu:

12/16/2008

Šifra dokumenta:

00712-41/2008/2

EVA:

2008-1611-0113
 Dopis2-ZZavar-F-5.12.08.doc